گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۶۰ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

مکزیک

اسپانیایین ، هرنان کورتس سرکردگی امره ،تنوچیتلان آزتکˇ امپراتوری تصرف بوگودید.
مکزیک جومهوری ایتا کشور آمریکای مرکزی میان ایسه کی اونه پایتخت مکزیکو سیتی نام دره. مکزیک کلسیا جه آمریکا و جه نسا و خورتاب کاراییبˇ دریا وبلیز و گواتمالا مره همساده ایسه. پاسیفیکˇ اقیانوس آفتوزردی جا قرار بیگیفته دره. مکزیک صدوبیست میلیون جمعیت دره. ویشتر مکزیکیان دین کاتولیکی مسیحی و اوشانه اصلی زوان ايسپانيايي زوؤن ایسه. مکزیک پنجمی پیله کشور از نظر مساحت ، آمریکا قاره میان ایسه. مکزیکˇ اقتصاد رشد و اورزا گودن دره. مکزیک رتبه ، کشورانˇ تولیدˇ ناخالصی فهرست میان پانزدهم ایسه. مخصوصا جه سال 1995 میان کی بانکˇ جهانی عضو بوبوسته و آزاد جهانی تجارت امضا بوگوده.

تارئخ

مکزیکˇ تارئخ پور قدمت دره. اشیای سنگی یافت بوبوسته کی اوشانه قدمت واگرده به ده هزار سال قبل. شواهد نیشان دیهه کی اولین دفعا مکزیکˇ درون مکابیج ، پامادور و باقالا بکاشته بوبوسته. پنج هزار سال پیش مکزیکˇ روستاهان دورون کشاورزی و شکارگودن وجود دشتی. اولین دفعا وستی 1500 سال قبل شهرنشینی مکزیک میان بوجود بومو کی اولمک نام دشتی. اَ دوره ای بو کی شا گفتن مکزیک قدیمی فرهنگ و مذهب پا بیگیفته و خوره نشان بدا. حتی شا گفتن کی به دوران بعدی منتقل بوبوسته و اونه آثار و نشان تارئخ میان به عنوان ایتا تمدن دارای هویت مستقل و سیوا ثبت بوبسته. مکزیک مرکزی صارا میان ایتا پیله شهر کی تئوتیهواکان نام دشتی بوجود بومو. اَ شهر خو دوران اوج میان صدوپنجاه هزار کس جمعیت دشتی و معماری رونق بیگیفته و پور ساختمانان چگوده بوبوسته. بعد سال 600 میلادی کی تئوتیهواکان رونق جا دکفته و نابودا بوسته. چند شهر مکزیک میان ، خوچیکالکو و چولولا منستن رشد بوگودید و اوشان میان رقایت شکل بیگیفته. وختی کی اَ شهران رشد بوگودید و پیله تر بوبوستید ، مردوم ، کلسیا جا بسمت جنوب کوچمال گودید. هتویی بو کی مکزیک زوان و فرهنگ پخشا بوسته...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: پنجشمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، تير ما ۱۰ (۱۵ نؤوامبر سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:تير ما ۱۰ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

فلسطینˇ قانۊن نأنˇ مجلس، فلسطينˇ دؤلتˇ قوهٔ مقننه ايسه. اي مجلسˇ نيشتؤن سال ۲۰۰۷ ميلادي پسي تايسه، فلسطينˇ داخلي جنگˇ وأسي ؤ چۊن اسرايل ىپاره وکيلؤنه اينˇ شئه أسير بۊده، تشکيل نۊبؤ.

کاسپي زوؤنؤن